Contact Us

[ Headquarters factory ]
8-17-15, Higashisuna, Koto-ku, Tokyo, Japan 136-0074
TEL:+81-3-3648-8143 
FAX:+813-3648-2871
E-mail:sgw@suganumatoishi.com


[ Chinese factory ]
Jing Yang IndustrilLone, Fuqing, Fujian, 350300, China
TEL:0591-8532- 2221
FAX:0591-8531- 1339
PHONE:17750313636
 

Messages