SUPPORT

Technical Support

[Headquarters factory]
8-17-15, Higashisuna, Koto-ku, Tokyo, Japan 136-0074
FAX:+813-3648-2871
 
 
[Chinese factory]
Jing Yang IndustrilLone, Fuqing, Fujian, 350300, China
FAX:0591-8531- 1339